“with rue my heart is laden”

Is it too late to admit

how long I have missed,

the days and nights we talked

and the secrets we spoke.

 

Is it so wrong to wish

to atleast have one last kiss

promise there’ll be no tear in my eye

As long as we get to say goodbye.

146206054-352-k596049(ctto for the image)

 

**Saying hi before 2018 ends**

missed you guys!

 

 

 

Advertisements

Only the Eyes Asks

Breathing hard as my eyes danced with the sun’s rays

flickering, prancing, taunting my beaten face

I lie half awake as I wonder where you’ve gone

remembering your sly smile that beams at me

and lingers for a while…

 

 

Where you’ve gone?,

where you’ve been?

do you ever wonder what happened to me my friend?

Isang Linggo

Sa kalagitnaan ng aking pagkahimbing

ngiti mo ang sa guni-guni ko’y gumigising

mga labing mapupula at manipis

inuulit sa isipan ang bawat halik na dumampi

Sa kahabaan ng aking paglalakad

inaalala ang kama’y na aking laging hawak

inaalala ang init nitong dala

habang sa paglalakad, ay kasa kasama ka

Ngayon sa gitna ng gulo at inga’y ng mundo

saking isipan at puso’y, alaala mo ang bumabalot

bumabalik na lamang, sa kaligayahang ating natamo

hangga’t matapos muli…

ang isang linggo.

AMp

I miss you
3 syllables
8 letters

A result of 5 days of being apart
Its crazy that I’m now counting
Pathetic that I’m wishing,
Absurd that I’m acting
like a teenage girl that is blushing.

I miss you, I miss you, I miss you
repeatedly I scribbled as I held my breath
3 syllables, 6 syllables, 9 syllables
24 letters,
another 24 hours of wait.

Can’t you tell how much I miss you?